Alks

Alks

1/3 Avanza Global

1/3 Avanza emergin markets
Avanza Zero

1/3 Guld
Sparkonto

Barnspar
50% Länsförsäkringar global indexnära
50% Nordnet Sverige indexfond

Lekhink
Magic formula med momentum