DrF

DrF

Lönearbetare inom läkemedelsindustrin, klinisk forskning. Arbetat inom många olika terapiområden. Jämförelsevis hög lön.

Sparar för att kunna leva bekvämt som pensionär, och gärna kunna köpa ett hus i Spanien. Sparar även för att kunna stötta mina barn i framtiden när de ska skaffa boende. Alla dessa saker ligger åtminstone 10, och eventuellt 20 år fram i tiden.