Egon_Investor

Egon_Investor

Jag investerar med målsättning att nå den finansiella friheten. Inte för att sluta jobba, utan för den trygghet jag är övertygad om att det för med sig. Jag snålar inte, men sparar en del samtidigt som jag (vi) valt att bo ganska dyrt.

Ibland bloggar jag på Egon Investor