Indexqueen

Indexqueen

Som att se färg torka, så är det långsiktiga sparande i indexfonder tålmodigt min väg mot en trygg ekonomisk situation. :snail: :hourglass_flowing_sand: