Jimi_Friis

Jimi_Friis

Designtänkare Med åsikter och idéer inom allt möjligt men främst rörande system* och dess design, färg och form, ekonomi, arbetssätt, .

*med system menar jag allt; politiskt, organisatoriskt, grupper, lag (team) o.s.v. – men som systemutvecklare** inom IT är det just inom IT-system min styrka finns idag.*

Älskar att skapa och bidra, hjälpa i det lilla och .
“Blogg”: https://jimi.se/ | LinkedIn | Miro “om mig”


lite “kort” om mig: (är du nyfiken på vad jag kan bidra med kan du se mer i min Miro board)

”Du är ett organisatoriskt geni – så är det bara”
Sagt av en tidigare kollega (Tack Anders, det värmer än idag)


Reading and understanding; the Art of Problem Solving - by Ackoff", "Upstreams the article “Programming as Theory Building – by Peter Naur”, the book “Design Thinking – by David West & Rebecca Rikner”, the concepts of “Mob programming – by Woody Zuill” and “Domain Driven Design – by Eric Evans”, pretty much sums up my core beliefs regarding development of software, systems, products and teams.