Kim_elis

Kim_elis

Legitimerad psykolog som har intresse med investeringar och ekonomi.