KlasC

KlasC

Går i pension inom 1-4 år
Spar alla privata pengar i Lysa
Har flyttat (möjliga) pensionsplaceringar till Avanza(95%) och Nordnet