Patrickeriksson

Patrickeriksson

Studerar MBA med inrikning Strategi och Entreprenörskap - Örebro Universitet. Examen i Jan/2023.

Investerat sedan 2012 och redan gjort de flesta misstag :slight_smile:

Nuvarande Sparmål: Snabb Coast FI genom aggresivt sparande och hög aktieexponering