Pellepennan

Pellepennan

2022-04-20 Har efter diskussion med JB och hjälpmoderatorer nu fått det uttryckt i klartext hur detta forum fungerar och modereras.

En viss åsiktskonsus (breda indexfonder och Lysa) ska aktivt övervakas och brott mot den skall stävjas. Forumet blir då ett slags klubb där alla förväntas tycka lika för fortsatt medlemskap. Det är så långt ifrån mina värderingar man kan komma och är ingen bra grogrund för konstruktiva och utvecklande diskussioner, vilket var det jag hade hoppats på.

Jag är istället för yttrandefrihet och åsiktsfrihet och att olika ståndpunkter berikar snarare än att de skall slås ner.