Pellepennan

Pellepennan

2021-03-20: Lämnar forumet som jag i praktiken ser som ett slags sekt, styrd av en handfull åsiktspoliser/sektmedlemmar. Vill inte ge sekten uppmärksamhet i någon form.