Pershagen76

Pershagen76

Nybliven egenföretagare och familjefar som hoppas kunna gå i pension mellan 55-60 års ålder.