Ricki_Johansson

Ricki_Johansson

Född 1997, strävar efter lycka, framgång och rikedom.

Jobbar som drifttekniker på ett norskt fjärrvärmebolag och driftar 4st fjärrvärmeanläggningar i Mellansverige.

Fritidsintresset består av musik, både spela och lyssna, gymmet, börsen och privatekonomi.