Robin_Svensson

Robin_Svensson

En småbarnspappa som bor på en liten skogsgård i södra Sverige.
Jobbar med drift och underhåll på det statliga vägnätet.

Har uppnått ekonomisk trygghet och strävar mot ekonomisk frihet.