alternativtliv

alternativtliv

Tidigare entreprenör och företagare som tagit ett steg tillbaka. Lever primärt på avkastning från aktieportföljen. Utforskar FIRE, psykologi, välmående och livsstil.