Caspian

Caspian

Professionell generalist, poddare och “millenial”. Arbetar idag på Polynom Investment AB och hjälper @janbolmeson från tid till annan.