Pellepennan

Pellepennan

Att hävda att börsen bara styrs av slump är som att hävda att jorden är platt

För en modernare vetenskaplig tolkning av verkligheten, se

A Non-Random Walk Down Wall Street
Andrew W. Lo and A. Craig MacKinlay
Princeton University Press

For over half a century, financial experts have regarded the movements of markets as a random walk — unpredictable meanderings akin to a drunkard’s unsteady gait — and this hypothesis has become a cornerstone of modern financial economics and many investment strategies. Here Andrew W. Lo and A. Craig MacKinlay put the Random Walk Hypothesis to the test. In this volume, which elegantly integrates their most important articles, Lo and MacKinlay find that markets are not completely random after all, and that predictable components do exist in recent stock and bond returns. Their book provides a state-of-the-art account of the techniques for detecting predictabilities and evaluating their statistical and economic significance, and offers a tantalizing glimpse into the financial technologies of the future.

2023-06-08

Har lämnat forumet då sekterismen tagit nya steg och diskussionsklimatet är odrägligt med okynnesflaggningar och likriktning. T.o.m. att man ska upphöja de som anser att jorden är platt till “experter” i forumet för att ytterligare likrikta fram de av sektens ledare godkända åsikterna enligt det man kallar “forumets konsensus”. Allt enligt en mycket snäv världsbild som man inte får gå utanför.

Bra, då kan jag ägna mer av min tid på att tjäna pengar på att utnyttja just det att börsen INTE styrs bara av slump. Att det finns trender som man kan profitera på är fullständigt uppenbart för alla som har ögonen öppna. Och att marknaden knappast kan anses vara effektiv annat än undantagsvis. Det är faktiskt människors beslut, påverkade av känslor, olika uppfattningar och flockbeteende som styr börsen i praktiken, inte någon idealiserad teori.

Den som endast studerar världen via mikroskop (eller matematisk statistik) kan aldrig förstå hur världen fungerar i stora drag. Oavsett hur många snäva forskningsrapporter man hänvisar till. Emma Frans kallar detta för faktafundamentalism.