RicardNylund

RicardNylund

Finansiell rådgivare i eget företag. Arbetar från tid till annan tillsammans med @janbolmeson och en del i Patreon-gänget.