Omfördela med barnets ålder?

Hej,

Jag sparar i globalaportföjen till mina barn i fördelningen 95/5 (A/R). Mina barn är 5 resp 10 år. Det jag undrar över är om man bör omfördela i takt med att barnen växer? Dvs till 90/10 vid 10 års ålder 80/20 vid 15-års ålder osv? Detta för att minsks risken då tidshorisonten på sparandet krymper?

Hej!

Nej, det tycker jag inte per automatik. Du vet inte när pengarna ska användas. Att köpa en bostad kan man ju tänka sig är ett användningsområde, men det gör de förmodligen inte direkt på 18-årsdagen. Själv köpte jag min första bostad när jag var 28…

Så om det inte är någon specifik utgift du sparar för tycker jag du ska hålla kvar vid din fördelning.