Återinvestera för ränta-på-ränta

Hej!

Detta känns som en väldigt dum fråga, men jag vill verkligen ha ett klart svar på detta så jag kan sluta fundera.

Är det något aktivt man behöver göra för att ens avkastning ska återinvesteras för att på så sätt uppnå ränta-på-ränta? Eller sker det per automatik bara genom att man låter allt vara precis som det är år efter år?

Lätt att svara på:

Har du en fond som återinvesterar alla utdelningar, så behöver du inte göra någonting. De flesta fonder är av denna typ

Har du en fond som betalar ut utdelningarna till dig, får du själv se till att investera dem på nytt…

… och om man äger aktier så får man köpa nya aktier för utdelningspengarna.

Det finns depåer där utdelningen från aktier automatiskt investeras i aktierna igen. T.ex. Aktieinvest har denna tjänst i sin andelsorder. Där köper du andeler i aktier så du kan månadspara ett fixt beloppoch inte behöver köpa en hel aktie eller aktiepost på en gång.

Det finns säkert fler aktörer som har denna typ av tjänst, men Aktieinvest är den jag känner till och använder själv.