Börsnedgång

Vilka billiga fonder sjunker minst vid börs nedgång tips tack har nu seb sverige 20procent lä global index 40procent spiltan invetmentbolag 20 procent och lä tillväxtmarknad 20 procent sparar 5000 kr i månaden är detta bra ??Mvh Lena

Här är några tumregler om aktiesparande.

Jämfört med sparande i bank går Börsen bättre än banksparande fyra gånger av fem. På tio år är utfallet nio av tio. På tjugo år går den i princip alltid bättre. Månadssparar du kan utfallet på fem år bli något bättre. Detta är historiska siffror. Sparande i aktier alltså väldigt långsiktigt. I det långa loppet spelar en nedgång på ett år eller så ingen större roll.

Vi lever i en internationell värld, vilket innebär att aktiemarknaderna i industriländerna har en förmåga att på sikt gå någorlunda lika bra. Det stör mig därför inte att du har överviktat svenska aktier. Din lön, din blivande pension och dina eventuella barnbidrag kommer alla att utbetalas i SEK.

Du har däremot en övervikt i tillväxtmarknader, vilket påtagligt ökar din risk. Personligen tycker jag att du skall dra ner denna till fem procent. De femton procenten kan du lägga på den globala portföljen, alternativt ett räntesparande.

 

Visst det är bra fonder men är du orolig för börsnedgång ska du inte ha 100% aktier.

Omfördela i så fall till 10%-40% räntefonder/hedgefonder/guld/råvaror.

Men jag sparar på lång sikt är det bra fördelning då ?

Ingen, absolut ingen kan på förhand tala om vad som är det bästa sparandet. Utifrån historiska erfarenheter kan man dock försöka att göra en portfölj som har en rimlig risknivå.

Läs på denna blogg om Globala barnportföljen, om du inte har gjort det tidigare. De tankegångarna kommer du att ha nytta av.

Sedan kan du, om du så önskar, modifiera den något.