Hur deklarerar man försäljning av en guld ETF?

Är det någon som har erfarenhet av att deklarera försäljning av guld ETF? Lämnas kontrolluppgifter till skatteverket vid försäljning av ETFS Physical Swiss Gold (GZUR) och ETFS Physical Gold (VZLD)? Om inte, är det bara att redovisa försäljningsbelopp + courtage eller är det något mer att tänka på här?

“En ETF behandlas på samma sätt som en vanlig fond. Detta innebär att det finns två olika kategorier: räntefonder och övriga fonder. Fondbolaget/banken ska lämna kontrolluppgift på vinst eller förlust. Om uppgiftslämnaren inte kan räkna ut vinst och förlust ska i stället uppgiftslämnaren lämna uppgift om ersättningsbeloppet vid försäljning. I dessa fall får du själv beräkna ditt genomsnittliga omkostnadsbelopp och räkna ut din vinst eller förlust.”

Hej Simon!

Ligger ETF:en i ett ISK så behöver du inte deklarera, skulle den däremot ligga i en depå så bör det vara förinskrivet av banken i deklarationen, annars kan du lätt begära ut en K4-blankett från din bank som då kommer ange all info du behöver för en deklaration.