Beskattning vid försäljning av onoterade aktier i AB

Hej, jag har via mitt AB investerat i onoterade aktier. De har gått bra och jag har sålt av en del för att ta hem min initiala investering plus en vinst på 100%. Har majoriteten av aktierna kvar.
Vad medför det för skatteeffekt?
Har läst att det inte medför reavinstskatt när man säljer onoterat i AB men det måste väl medföra ökad bolagsskatt för bokföringsåret?
Tacksam för svar och tips på att minska skatten. Vinsten har investerats i indexfonder.

Det medför ingen beskattning, det enda som händer är att det egna kapitalet i bolaget ökar.

1 gillning

I och med att det inte är någon skatt på vinster medför det inte heller någon avdragsrätt på förluster, vilket kan vara bra att veta. :+1: