EQT teckna eller inte?

Vad tycker ni? Ser EQT ut som ett klockrent case för att kunna tjäna en slant om man får tilldelning? Då tänker jag max 1 månads innehav och sedan försäljning?

Vid en börsintroduktion så försöker man få ett så rätt pris som möjligt. Skulle kursen stiga kraftigt innebär detta att aktien är fel prissatt. De nya aktieägare som fått tilldelning har tjänat pengar på bekostnad av de gamla ägarna.

Skulle kursen sjunka innebär detta en stor prestigeförlust för de banker och institut som handlagt emissionen. Det är därför ändå brukligt med en viss rabatt till de nya ägarna.

Det händer därför då och då att den inblandade banken går in och stödköper de första dagarna för att hålla uppe kursen. De aktierna hamnar då i bankens olika aktivt förvaltade fonder.

Ibland uppstår en hype. Olika tidningar skriver upp emissionen, många sparare hoppar på, och det uppstår ett efterfrågetryck.

EQT: Jag har svårt att se att Wallenbergs Investor eller Avanza vill göra bort sig. Tror därför att risken är låg och att det går att tjäna en slant. Jag hade dock aldrig vågat vänta med att sälja en månad, om du vill göra en kort affär.

 

 

Vad kostar EQT-aktien och hur mycket tecknar man för?Vad står EQT för?

För sent nu, men all information finns på Avanzas hemsida.