Index eller globalfonder

Vad ska jag spara i för fonder,index eller globalfonder?

Finns ju globalfonder som är indexfonder :grinning:

Till exempel Länsförsäkringar global indexnära

2 gillningar

En global och en svensk indexfond räcker bra :+1:

2 gillningar