Istället för Xetra gold?

Jag har skapat en portfölj till pensionsspar på Avanza i enhet med globala barnportföljen.

Om jag inte vill ha guld i portföljen, vart ska jag lägga de extra 15%?

Lägg dem i de fonder du redan har

Alla ägg i samma korg?

J

Globala barnportföljen innehåller tusentals ägg som är placerade över stora delar av världen. så det är inget du behöver tänka på.

Du behöver dock tänka på vilken risk du vill ha i din portfölj och det kan ingen svara på mer än du själv.

Du kan lägga de 15% i räntedelen om du vill men för tillfället “tvistar de lärde” om räntorna hör hemma i portföljen eller inte de närmaste åren pga ränteläget.

Jan Bolmeson gillar räntor

Eric Strand anser att man i princip bara tillför risk under många år framöver.

Warren Buffett anser att långa räntefonder är en dålig investering många år framöver.

Ray Dalio som har skapat " All weather portfolio" med hög ränteallokering driver också hedgefonden Bridgewater som för tillfället i princip uteslutit all ränteallokering.

 

Du kan även spara 15% i kontanter på något räntekonto. Det är ingen katastrof att göra så.