Personlig genomgång av ekonomin

Vill få en personlig genomgång av min ekonomi. Vem rekommenderar ni?

Småspararguiden.se

Mvh.jack

Hej Annelie!

En oberoende rådgivare skulle jag rekommendera om det är så att du vill sätta dig ned och prata, någon som inte har incitament att sälja något till dig och som du betalar för per timme.