100% aktier - en lättvindig rekommendation?

Hej!

En vanlig rekommendation från svenska sparekonomer/finansprofiler är att pengar som ska sparas i mer än 10 år bör ligga 100% i aktier. Ur ett internationellt perspektiv anses detta ofta extremt aggressivt, och det rekommenderas enbart till personer som måste ta mycket risk för att uppnå sina sparmål.

Ett vanligt argument för 100% aktier är att börsen över t.ex. 10-årsperioder väldigt sällan går minus. Men det är egentligen inte ett bra argument eftersom mer välbalanserade portföljer oftast presterat bättre under svagare 10-årsperioder än vad portföljer med 100% aktier gjort. Och eftersom det inte går att veta hur verkligen ser ut i samband med att man behöver ta ut sina pengar så talar det för att välja en allokering som tar mindre risker. Med andra ord - det är viktigare att planera för att få så bra resultat som möjligt bland de sämsta utfallen, snarare än bland de bästa.

Samtidigt är det en känd företeelse att mångas portföljer presterar sämre än index för att de inte kan låta bli att försöka tajma marknaden, vilket indikerar att de tar större risker än vad de är bekväma med. Att från början minska risken för att därefter hålla det i ur och skur skulle därför ge ett bättre resultat.

Varför tror ni att rekommendationerna inte är mer nyanserade än “100% aktier vid spartid över 10 år”? Har de svenska finansprofilerna blivit övermodiga efter 10 års börsuppgångar? Är det rent av oansvarigt att rekommendera 100% aktier med hänvisning enbart till sparhorisonten?

/Björn

Det är möjligt att en mer ”välbalanserad portfölj” har oftast presterat bättre under svagare 10-årsperioder än vad portföljer med 100% aktier gjort, som du skrev. Men det finns en hake i ditt resonemang: ”oftast … under svagare perioder”.

Om man bortser åren 2000-2008 (det förlorade decenniet) hur många såna ”svagare perioder” har det funnits? Och vad menar du med en ”välbalanserad portfölj”? En portfölj med 50% guld?

Det flesta 10-årsperioden har varit bra och oftast har en portfölj med 100% aktier varit bäst. -Det är ett argument som duger för mig. Jag vill inte minska andelen aktier när det gäller så långa tidsperioder eftersom annars är risken att förlora pengar alldeles för stor.

Om man har en sparhorisont på 10 år betyder det inte att man har 100% aktier och efter 10 år tar man ut alltsammans på en gång. Nej, om ett år är sparhorisonten 9 år och då ska man ha 90% aktier, om två år 8 år och 80% aktier osv. (enligt tumregeln).

Sen kan jag hålla med dig om att det finns säkert många som är övermodiga och överuppskattar sin risktolerans. Inte minst nu när vi har precis haft en rekordlång börsuppgång.

Men jag tycker varken att diskussioner har varit onyanserade eller att rekommendera 100% aktier när sparhorisonten är 10 år eller mer skulle vara oansvarigt.

Tack för bra kommentarer. Jag kanske är konservativ, men problemet är att det ju inte går att veta hur de 10-15 åren kommer se ut innan man behöver ta ut pengarna.

Även om man enligt tumregeln minskar aktieexponeringen med 10% för varje år så är det inte säkert att det räcker. Tänk dig ett scenario där börsen kraschar tio år innan du behöver pengarna. Att minska aktiedelen successivt efter det kan vara förödande för portföljen. Och även om historien visat att det inte nödvändigtvis tagit så många år innan portföljen återhämtat sig efter en krasch, så finns det ingen garanti för att det inte kan bli annorlunda i framtiden.

Min poäng är helt enkelt att eftersom framtiden alltid är oviss så är det klokt att diversifiera sig i olika tillgångsslag. Det är även det jag menar med “välbalanserad portfölj” (aktier, räntor av olika slag och med olika duration, kontanter och reala tillgångar).

/Björn B

Det är sant att börsen brukar oftast återhämta sig relativt snabbt från stora nedgångar och även från stora krascher. Men när man läser RT kan man lätt få intrycket att de skulle i regel ta upp till 10 år. Det har blivit nästan som ett mantra.

Börsens förmåga att återhämta sig
http://aktiefamiljen.blogspot.com/2018/03/borskrasch-nar-aterhamtar-sig-borsen.html

Eftersom börsens rörelser vid krascher handlar i mycket stor utsträckning om psykologi och överdrifter skulle jag tro att inte mycket kommer att ändra sig i framtiden. Verkligheten är sällan lika dramatisk som det kan se ut på börsen.

Ur psykologisk synvinkel kan det vara bra att diversifiera lite extra och lägga till t.ex. mera guld i portföljen. Resultatet blir lägre volatilitet men sannolikt till priset av lite sämre avkastning.

Men det viktigaste är att man kan sova gått och inte ha ont i magen. Kunskap och rimliga förväntningar är den bästa medicinen.

Det beror väldigt mycket på vad du har för mål.

Vill du bara se på skoj hur mycket pengar du lyckas spara ihop på 10år?

Eller MÅSTE du komma upp i en realistisk summa om 10år för att nå dina ekonomiska mål?

Om det är första alternativet så är inte 100% aktier något fel, men om det är andra alternativet så skulle jag säga att 100% aktier är snudd på kriminellt oansvarigt.

 

Det jag har gjort är att jag har listat ut ungefär hur mycket pengar jag behöver spara ihop på ca 10 års tid för att vara nöjd, och har sedan valt en fördelning som näst intill garanterar att jag når upp i den summan om jag sparar en viss summa varje månad. Jag är medveten om att jag med största sannolikhet går miste om en massa avkastning men jag kan åtminstone sova gott om natten med vetskapen att jag i allra högsta grad har allt i egna händer. Det betyder så otroligt mycket mer för mig.

Om man har enbart aktier kan man inte rebalansera mellan aktier och räntor. Rebalansering är väl den enda “fria lunchen” som finns i detta sammanhang. Det innebär ju att man säljer aktier med vinst och köper mer aktier när de är billiga. Mer eller mindre helt autentiskt. Dessutom sänker man risken. Dvs man minskar svängningarna i portföljen. Så det är inte säkert att det är bäst att ha enbart aktier. Det beror på hur man ser på saken. Jag tror jag läste att Warren Buffet hade rekommenderat 90/10 till de som skulle förvalta hans frus pengar.

Helt automatiskt, ska det stå.