Frågor kring Rika-Tillsammansportföljen

Hej Jan och övriga som svarar kompetent på blogginlägg!

Jag vill som med många andra börja med att tacka stort för en riktigt bra blogg. Jag och min sambo har tack vare er kommit igång med vårt sparande! För närvarande sparar vi i RikaTillsammans-portföljen (största delen av vårt månadssparande) och i Globala portföljen (mindre del). Jag har dock en del funderingar kring just Rika-Tillsammansportföljen och skulle uppskatta feedback på frågor och vart jag tänker fel.

1 - Tidshorisont. Om jag förstår det rätt så använder du själv Rika-Tillsammansportföljen som din pengamaskin. I artikeln om portföljen skriver du att tidshorisonten är på 5-10 år, gärna 20 år. Om tidshorisonten är 20 år, varför inte då investera i Globala portföljen som har en större aktieexponering? För tillfället målsparar jag och min sambo i en Rika-Tillsammansportfölj där vår tänkta tidshorisont är 3-5 år. Min tankegång var att Rika-Tillsammansportföljen inte är en vinstmaximernade portfölj men däremot en stabil och som ska gå positivt varje år. Det låter ju som en bra egenskap för kortare tids målsparande? Vart tänker jag fel i denna aspekten?
2 - Volatilitet. I många artiklar spekuleras det kring den stundande börskraschen. När den kommer får ju tiden avgöra. Men hur beter sig Rika-Tillsammansportföljen vid en börskrasch? Vad är den förväntade värdeändringen? En börskrasch på 60% innebär ju 15% värdeminskning av del totala portföljen, men guld brukar ju gå bra? Kan en värdeökning av guld väga upp en så pass kraftig krasch? Hur beter sig räntorna och obligationerna?
3 - Månadsspar/månadsombalansering. I och med att Rika-TillsammansPortföljen innehåller ETF:er som inte går att månadsspara i så har jag automatiserat halva sparandet och halva sköter jag manuellt 1 gång/månad. I och med att jag sköter en del manuellt så ger det ju möjlighet till finjusteringar. Jag funderar alltså kring två alternativ, dels att månadsspara ett fast belopp enligt de målvärden som du har satt upp för portföljen, och andra är att spara mer i de som gått ner och mindre i de som gått upp, vilket ju i praktiken blir lite som en ombalansering (fast med nytt kapital). Vilket tycker du man ska göra?

Stort tack på förhand för att ni tar er tid att svara!

/Johan

Tjena Johan,

Jag tänker så här:

En “börskrasch” där aktier rasar -60% är inte så blodig ifall din portfölj bara innehåller 25% aktieindexfonder. I sämsta fall händer det ingenting med räntorna (varken korta eller långa) eller guldet och då tappar portföljens totala värde endast 60/4 = -15%.

Det är dock inte omöjligt att FED t.ex sänker styrräntan och dom långa räntefonderna blir mer värda d.v.s. ökar värdet på dina långa obligationer.

En kombination av högre värde på dina obligationer + ökat guldvärde kanske göra att totala portföljutvecklingen vid -60% -aktiemarknadskrasch resulterar i att din portfölj går ner endast -5% för att sedan återhämta sig inom något år när aktiedelen börjar ge mer.

På lång sikt är väl hög aktieexponering det bästa men det gäller att stå ut mentalt med dom röda siffrorna . Det är rätt många som har svårt för det kan jag tänka mig och en del som aldrig upplevt det tror ju sig veta i förväg hur dom kommer att reagera.

Om man tror på att historien återupprepar sig och på ekonomiska samband i kombination med att man vet om att det är svårt att klara av röda siffror kanske man ska hålla sig till låg aktiexponering:

https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y3M