Ändring av förhållanden för SEB Sverige Index till att bli SEB Hållbarhet indexnära

Hej!

 

SEB gör i dagarna ändringar i en populär och av många rekommenderad fond, sin SEB Sverige Index. Hur påverkar ändringar som görs när fonden blir styrd av deras Hållbarhetskriterier och även blir indexnära?

Ska man behålla den? Är annars Spiltan Aktiefond Investmentbolag ett alternativ på lång sikt?

 

mvh

Anders Nilsson

Uppdaterat mål och placeringsinriktning samt högsta nivå av exkluderingskriterier
Fonden kommer att gå från att sträva efter en avkastning som replikerar sitt jämförelseindex till att ha som målsättning att skapa värdetillväxt som så nära som möjligt efterliknar sitt jämförelseindex. Fondens avkastning kommer emellertid att avvika från jämförelseindex eftersom fonden exkluderar bolag som inte lever upp till fondbolagets högsta nivå av exkluderingskriterier baserat på fondbolagets hållbarhetspolicy.

 

Alla förstår varför man gör detta va? Man går från att replikera sitt jämförelseindex till att ha som målsättning att skapa värdetillväxt som så nära som möjligt efterliknar sitt jämförelseindex.

 

”Fondens avkastning kommer emellertid att avvika från jämförelseindex”

åt vilket håll kommer avkastningen avvika tror ni? Jag kan garantera att det är fondbolaget som gynnas av den avvikelsen och inte investeraren, sen kommer man skylla man ifrån sig på exkluderingen när fonden går sämre än sitt jämförelseindex. Vi har hört den storyn förr…

Gör inte Länsförsäkringar Global Indexnära exakt samma sak? Resonerar du likadant om den?

En mycket viktig faktor här är att kika på vad som händer med fondens avgifter. Är avgifterna oförändrade men att e exkluderar några av de värsta bovarna tänker jag att det går att ha kvar fonden. Blir den dyrare byter jag direkt.

Exempelvis LF Global Indexnära lyckas ju med precis samma sak, men lyckas ändå vara bland de absolut billigaste.

De flesta svenska bolagen sköter sig bra så skulle tro att de nya hållbarhetskriterier har en ytterst marginell påverkan på fondens avkastning.

Jag vet inte exakt hur den fullständiga svarta listan ser ut, men SSAB är säkert den största miljöboven i Sverige. SAS med flygindustrin faller också bort. Bofors och SAAB är inblandade i vapenexport. Lundin Oil har också mycket blod på sina händer. Sen har vi banker som SEB och Swedbank som är inblandade i rysk penningtvätt. Och bolag som AAK och HM som ofta ser sina högt uppsatta ideal genom fingrarna. För att inte glömma Swedish Match och de olika spelbolagen.

Man vet aldrig men jag skulle nog gissa att Spiltan Aktiefond Investmentbolag slår Stockholmbörsen även på lång sikt.