Att se hela valbara delen i tjänstepensionen som en enda portfölj?

Hej

Som ofta nämnts kan det vara svårt att använda någon av modellportföljerna eller de rekommenderade fonderna i sitt tjänstepensionssparande eftersom denna är knuten till ett visst institut vilket begränsar tillgången till fonder. Själv har jag försökt välja de rekommenderade fonderna när dessa finns tillgängliga och i övrig välja en fond som ser ut att ha liknande karaktäristik, bästa möjliga matchning helt enkelt.

Ett annat problem som jag upplevt är att tjänstepensionen, efter ett antal byten av arbetsgivare och omförhandlade avtal, är spridd över många olika institut. Ibland kan det gå att flytta, men inte alltid. Jag har därför valt att se hela min valbara tjänstepension, oavsett institut/avtal, som en enda portfölj som jag håller ihop som helhet i ett Excel-ark. Det gör att jag får fler fonder att välja på totalt sett. Det gör också att det på respektive tjänstepensionskonto kan se lite märkligt ut, bara en enda aktiefond eller en övervikt av räntor, men på totalen är det en portfölj som så långt det är möjligt följer Jans Globalportfölj.

Är det fler som gör på detta sätt, eller finns det någon nedsida jag inte har sett?

Jag gör likadant, se här:

Jag gör på samma sätt. Tex har jag en tjänstepension som innehåller en bra och rejält rabatterad svensk småbolagsfond, då hamnar en större andel av min Sverige-del just där. Fördel att kunna plocka russinen ur kakan alltså. Nackdelen så klart att översikt och ombalanseringar blir lite mer komplicerade, men jag brukar inte göra justeringar oftare än 1 gång per år här.

Gör exakt så. :+1: Började dock med att flytta allt som var praktiskt möjligt till Avanza.

Sen har jag allt som är valbart inlagt i ett excelark ner på enskild fondnivå i tex PPM.

Sen lägger jag även in alla andra tillgångar i samma excel. Inklusive allmän pension, hus, lån, dyrare lösöre osv. Då ger det en bra överblick och t ex 100% av en viss fond i en låst tjänstepension (med få val) känns då inte så konstigt eller riskabelt. Även om man sen kanske behöver hantera/fördela om det inför en framtida uttags-fas.

Ser över och balanserar om ungefär 1-2 ggr/år.