Beskattning och avgifter, indexfonder

Hej!

Är ny på detta, har blivit inspirerad av denna toppensida och ska nu börja med ett pensionssparande (har tänkt bara en globalfond). Undrar om detta är rätt tänkt?

Avanza global har total avgift på 0,11% och så betalar fonden 30% skatt på sina utdelningar på amerikanska aktier på grund av beskattningsavtalet med Luxemburg.

SPP aktiefond global har total avgift på 0,34% och handlas i SEK och har sitt säte i Sverige vilket innebär att de endast skattar 15% på sina utdelningar på de Amerikanska innehaven.

Ex. kapital 100 000 varav 9% avkastning

 

Avanza:

Avkastning 9000 - 30% skatt = 2700

Avgift 100000 - 0,11% = 1100

Totalt = 3800

 

SPP:

Avkastning 9000 - 15%skatt = 1350

Avgift 100000 - 0,34% = 3400

Totalt = 4750

Så nu till min fråga, vilken utav dessa fonder bör man spara i?

SPP är ju bredare med tillväxtmarknader men den behöver ju ha presterat bättre över tid än Avanza global för att det ska vara smartare att ta den. Som Sodini sa så är ju kanske bättre att minimera risken genom att undvika att avvika från index, Jan säger ju att det viktigare att inte förlora mer än att maximera avkastningen.

 

Själv sparar jag i SPP Aktiefond Global, spelar ingen roll för mig om den är marginellt dyrare då jag tycker diversifieringen är kanon.

Slipper hålla på med 10-20% hit o dit i olika tillväxtmarknadsfonder och kan endast fokusera och maximera ränta-på-ränta effekten i EN fond!

En bra globalfond med lagom mycket tillväxtländer. Dessutom med lite hållbarhetstänk också. Tyvärr inga småbolag, så fonden avviker lite från en marknadsviktad portfölj. Lite synd eftersom man vet att småbolag ger bra avkastning i längden. Man vad ska man göra när det finns ingen global indexfond som skulle täcka hela marknaden?

Lägger man 50÷ av sparandet i Avanza och 50÷ i Spp och inte ombalanserar så borde väl den som gått bäst på sikt ta överhand?

Hej, skatten är på amerikanska utdelningar och inte hela avkastningen. Varje år får fondbolagen ca. 1,87% av den totala summan amerikanska aktier ägda, i utdelning.

 

Avanza Global har 62,3% USA aktier, det blir då 1,87% * 0,623 = 1,16501‬% utdelning varje år från USA i portföljen som räknas som avkastning.

SPP Aktiefond Global A har 54,30% USA aktier, det blir då 1,87% * 0,5430 = 1,01541‬% utdelning varje år från USA i portföljen som räknas som avkastning.

Länsförsäkringar Global Indexnära har 63,36% USA aktier, det blir då 1,87 * 0,6336 = 1,184832% utdelning varje år från USA i portföljen som räknas som avkastning.

 

Nu för att räkna skatt:
Avanza Global: 1,16501% * 0,70 = 0,815507‬% avkastning efter skatt.
SPP Aktiefond Global A: 1,01541% * 0,85 = 0,8630985% avkastning efter skatt.
Länsförsäkringar Global Indexnära = 1,184832 * 0,85 = 1,0071072% avkastning efter skatt.‬

Räkna skillnaden:
0,8630985 - 0,815507 = 0,0475915%enheter högre avkastning för SPP Aktiefond Global A innan avgifter.
1,0071072 - 0,815507 = 0,1916002%enheter högre avkastning för Länsförsäkringar Global Indexnära innan avgifter.

Räkna skillnad i avgift innan och efter ökad avkastning hos den ena fonden:

0,34 - 0,11 = 0,23%enheter - 0,0475915 = 0,1824085‬%enheter högre avgift hos SPP Aktiefond Global
0,22 - 0,11 = 0,11%enheter - 0,1916002 = -0,0816002‬%enheter högre avgift hos Länsförsäkringar Global Indexnära dvs en avgift som är ca ~0,08%enheter lägre än Avanza Global.

Så Länsförsäkringar Global Indexnära har en ~0,08%enheter lägre avgift än Avanza Global.

88% Länsförsäkringar Global Indexnära/12% Avanza Emerging Markets:

0,6336 * 0,88 * 1,87 * 0,85 = 0,886254336‬ - 0,815507‬ = 0,070747336‬ - 0,12 * 0,29 = 0,035947336
0,11 - 0,035947336 = 0,074052664 = ~0,074%enheter högre avgift i denna portfölj än Avanza Global.

 

Så SPP Aktiefond Global har en ~0,182% högre avgift än Avanza Global medans 88/12 portföljen har ~0,074%.

 

 

Tack för en mycket bra förklaring och uträkning!
Bör man ha med tillväxtmarknader eller är det tillräckligt med bara Avanza global om man ser de som viktigast att inte förlora mer än att ev få lite högre avkastning?