Buffer, målsparande, pengamaskin och pensionsparande

Hej, jag har en fråga angående olika sparanden som rekommenderas av er. Det skrivs bl.a om det som är punktat under:

  • Buffert – i förhållande till ens nuvarande ekonomi och risk som kan inträffa
  • Målsparande – för unga människor kontantinsats till ett framtida boende
  • Pengamaskin – som över tid kan försörja dig via avkastningen i form av en passiv inkomst
  • Pensionssparande
Utgångspunkten är att jag sparar 10% av min lön. Jag måste säga att jag tycker det är svårt att få till något sånt sparande. En buffer t.ex på 3 mnd löner kan ta tid att spara upp, men kan klart genomföras med tålamod. När man sen har det på plats och inga oförutsedda utgifter uppstår kan det mycket väl gått ganska lång tid.

Därefter rekommenderes målsparande för t.ex kontoinsats. I mitt tillfälle sitter de nu i ett hus og ruvar. Men i huset är där många oförutsedda utgifter och allt för ofta renovationsbehov. Är det då rimligt att t.ex kombinera ett så kallat buffertspar/målsparande som en variant att spara pengar? Jag tänker då att trots att det är till oförutsedda utgifter att man också skall kunna använda detta til uppgradering av huset.

Därefter rekommenderas en pengamaskin (visar då till flera olika alternativ du rekommenderar). Men att få en pengamaskin att generera pengar tar ju också en hel del tid och år. Men jag ser att det kan komma på plats genom åren.

Först när allt dette är på plats kommer man alltså igång med pensionsparandet. För en som närmar sig 40 år blir jag lite stressad.

I mitt fall som det ser ut nu sen drygt 3 år tillbaka, sparar jag 5% till buffer inkl målsparande och 5% i en pensionsfond som består av indexfonder (följer långsiktigt sparande rekommenderat från din sida). I tillägg sparar jag till barnen. Är detta ett rimligt sätt att göra det på? Eller borde jag tänkta annorlunda?

Mvh Pelle

Pengamaskin och pensionssparande är samma sak.

Bufferten är det konto du ska ha när skit träffar fläkten. Sparar du 5% i månaden tar det ungefär fem år för dig att spara ihop den bufferten som du har som mål. Då sitter du med lägre trygghet under de åren, vilket kanske eller kanske inte känns bra för just dig. Där är vi alla olika.

Exakt hur du använder bufferten blir sedan lite upp till dig själv. Du kan använda en liten del till akuta renoveringsbehov om du vill, och sedan prioritera att spara upp bufferten igen. Jag rekommenderar inte att använda bufferten för planerade uppgraderingar, där är det bättre att ha målsparande. Detta eftersom du vill kunna ha bufferten akut om det behövs.

Vi har valt att ha ett målsparande för hela huset. Vi kallar kontot för “renovering” och målet är att byta badrum och kök, men vi tar även därifrån när vi bygger altan och tapetserar. På samma sätt har vi ett konto för bilarna som täcker service, däck och köp av nästa bil i framtiden. För den sortens målsparande är det rätt lätt att hitta en lagom nivå: Jag vet ungefär vad kostnaderna är per år, kan uppskatta hur länge bilen håller och vad jag vill lägga på nästa bil. Slå ut det sparandet per månad bara. Jag ser det knappt som sparande, det är en nödvändig kostnad för transport. Så vi har dessa målsparanden/nödvändiga utgifter varje månad. Detta är budgeterat och räknat på. Allt som blir över går till bufferten (om den behöver fyllas på) eller långtidssparande/pengamaskin/pension (när bufferten är full).

Bufferten anser vi ska skyddas så det gott det går, behöver vi ta därifrån så har vi budgeterat fel. Jag vet att alla inte tänker likadant, vår bankman tyckte till exempel att buffert skulle täcka både hus och bilar.

Exakt hur du lägger upp alltsammans är upp till dig. Modellen med hinkar är ett förslag som du kan utgå ifrån.

Tack för svaret, har funderat i samma banor så som ni har i ert sparande. Men känner då att långtids og pensionssparandet blir lidande. Får fundera hur jag lägger upp det vidare.