Diversifieria sig samt maxmimera möjligheten till avkastning

Hej,

Har en liten fundering.

Troligen är det möjligtvis lite överkurs och lite mer jobb som behövs men hade varit intressant att höra hur ni ser på följande frågeställning:

Jan skriver ju att bästa möjlighet till diversifierad avkastning är att ha fler än en fond inom ett tillgångslag och att det optimala kanske är runt 7-8 fonder. Fler hjälper inte för bättre avkastning och minskar heller inte risken nämnvärt.

Finns det då logik i att översätta detta på sitt Portfoliotänk? Alltså att inte enbart köra på 1 st Portfolio som exempelvis Permanent Portfolio eller RikaTillsammans-portföljen som liknar denna väldigt mycket utan välja att köra på flera olika?

Det finns ju ett antal Portfolio som avkastar runt det snitt som Permanent Portfolio gjort och som har likartad risk. Men som har lite olika inriktningar på hur man ska vikta de olika tillgångslagen inom Portfolion.

Eftersom vi inte vet något om hur framtiden ser ut så kanske det då är en vettig tanke att ha flera olika varianter av dessa för att ha chansen till bästa möjliga riskjusterade avkastning?

Även om det som sagt inte skiljer så där otroligt mycket i historisk avkastning mellan varianterna så kan ju 1-2% skillnad över 10-20 års sikt bli en hel del pengar i slutändan.

“Alltså att inte enbart köra på 1 st Portfolio som exempelvis Permanent Portfolio eller RikaTillsammans-portföljen som liknar denna väldigt mycket utan välja att köra på flera olika?”

Om du delar upp ditt kapital i flera olika “portföljer” har du inte flera olika portföljer utan en sammansatt portfölj. Portföljens egenskaper skulle vara motsvara summan av alla de olika delportföljerna.

Ponera att du har 200 [insätt lämplig storhet och valuta] att fördela som du investerar i två olika portföljer. I den ena portföljen investerar du 50/50 aktier/obligationer, i den andra investerar du 50/50 i guld/fastigheter. Oavsett hur delportföljerna går så kan totalresultatet även beräknas genom en portfölj med 50/50/50/50 i aktier/obligationer/guld/fastigheter.

Så kontentan är om du delar upp ditt sparande tex i en Permanent Portfolio och en RikaTillsammans-portfölj har du en portfölj som är en kombination av de två och resultatet kan beräknas som så.