Etfs Physical Swiss gold vs BullionVault

Hej Pensionär som tänker kapitalbevaring snarare än maximering. Funderar på att optimera RikaTillsammas-portföljen ytterligare.

Detta vill innebära att Gulddelen bliver ganske stor <100000.

Jag har svårt att se fördelen på BullionVault vs Etfs Physical Swiss Gold. Jag vill gärna ha hjälp att forstå detta för att fatta beslut om antingen/eller.

Kan någon förklara detta?