Månadspara BullionVault

Kan man månadspara hos BullionVault?

Och isf vad är minsta belopp?

Är det säkert att spara hos dem?

Hej,

Ja det kan man väl. Tror att man kan köpa för så lite som 1 gram om man köper det på deras order board men då blir det lite dyrare. Kostar väl typ 400-450 kr gramet. Annars kan du köpa för dagsfärska priset men då är det ordrar på minst 100 USD som gäller.

Bullionvault är ju ett företag som lyder under brittisk lag och om du väljer att lagerhålla guldet i Zürich så lyder det valvet under schweizisk lag. Som jag förstår det har dom dagliga audits i valven av externa oberoende auditörer som kontrollerar att guldet finns där och att ägarskapet stämmer. Det går väl att tanka hem listorna som försäkring för en själv för att kunna styrka sitt ägarskap till myndigheter ifall det skulle behövas.

Det jag själv kan känna att jag är rätt osäker på är vad som inträffar ifall BV går i konkurs eller helt enkelt väljer att verksamheten inte är lönsam och lägger ner. Hur säljer man sitt guld när en marknadsplattform för ändamålet saknas? Det blir väldigt bökigt då.

Sen kan man även fundera på vad som händer ifall guldpriset sjunker så pass mycket att intresset för guldköp minskar och BV kompenserar med att kraftigt höja priserna för att sälja guldet samt försäkringen för det. Då står man också inför ett dilemma. Vill man sälja i ett sådant tillfälle? Då förlorar man dubbelt upp. Behåller man det betalar man väldigt mycket istället.

Vad är planen med din guldspekulation? Använder man guldet som ett tillgångsslag i en portfölj i syfte att kunna balansera om portföljen kanske man kan dela upp sitt innehav till 50% via BV och 50% via Guld-ETFer. ETFer är ju enklare att använda för att balansera om. Förhoppningsvis behöver man aldrig balansera om så pass mycket så att man säljer mer än 50% av sitt guldinnehav.

Ja det är väl ungefär så mina tankar går också…
Planen är att köpa ädelmetaller för att i framtiden köpa fastigheter och eventuellt aktier.
Ädelmetaller som hör till de andra portföljerna har jag i ETFer.
Dumt att ha Guld och Silver ETFer för många hundratusen i värde?

Det beror ju självklart på hur stor din portfölj är för övrigt. Vinsten att ha fysisk guld jämfört med ETFer är marginell. Skillnaden ligger snarare i den upplevda säkerheten.
Jag själv skulle kanske inte spekulera i att lägga allt i ädelmetaller för att sedan kunna köpa fastigheter och aktier i framtiden. Diversifiering är nog bättre i så fall om du inte är helt säker på att guld kommer att stiga i värde. Man måste alltid fråga sig vad som händer ifall så inte blir fallet. Vad händer ifall du lägger nästan allt i guld och guldet halveras i värde och inte återhämtar sig på 30-40 år och du är fast med en tillgång som inte genererar något kassaflöde?

Varifrån har du fått uppgiften om att det skulle bli dyrare att handla med enstaka gram?

Bullion Vaults avgifter är proportionella, utan fast avgift, och småsparare som köper 1 gram handlar till samma procentuella kostnad som de som köper ett kilo.

Handeln sker dygnet runt likt en börshandel med köp- och säljordrar, ofta med mycket låg spread. Bäst är dock förmodligen att handla då de ordinarie guldbörserna är öppna, så att man vet vad guldet egentligen är värt.

Bullion Vault har inga problem med att kunderna handlar med enstaka gram, däremot gillar de inte upprepade (enligt deras definition) mindre insättningar av likvider på kontot.

Repeated small deposit surcharge

We welcome small deposits – which customers usually make to perform a bona-fide test of our system, and we welcome regular deposits (for example by standing order) from customers who wish to implement a savings plan.

However we do not welcome repeated small deposits which cost us disproportionately in banking fees. If we receive more than 4 deposits in a calendar year which are each below $100 we reserve the right to redeem the cost to us in banking and internal administration. We will not make this charge before advising you by email that we will do so and giving you the opportunity to stop the repeated small deposits.

We also reserve the right to bounce, at your expense, ongoing repeated small deposits.

Källa: https://www.bullionvault.com/help/tariff.html