Faktor till inflation?

Hej! Jag hade en fundering men behöver en djupare förståelse om ämnet ifall jag är nått på spåret.

Eftersom Inflationen/KPI har ökat främst beroende på de höga transportkostnaderna(?) som i sin tur beror på drivmedelspriserna(?) spelar det väll ingen roll att riksbanken höjer räntan? Ju mer drivmedelspriserna går upp eller förblir höga kommer det väll även spegla sig i matvarupriserna och därmed inflationen.
Räntan kan väll inte direkt påverka inflationen/KPI om man tänker på det sättet.
Relativprisförändringar tolkar jag detta som och är väll när en produkts pris förändras beroende på en annan faktor, vilket Riksbanken inte tolkar som inflation.
Eftersom jag inte är en ekonom i någon bemärkelse hade jag gärna velat höra era tankar för bättre förståelse?
Tack på förhand för svar

Om bristen på drivmedel och ett dåligt utbud driver inflationen kan nog en räntehöjning snarast ha motsatt effekt dvs kanske till och med öka inflationen.
Syftet med en räntehöjning är nog att minska utlåningen av pengar i systemet och därmed blir varje peng mer värd. Ju mer pengar i systemet ju högre inflation.
Jag är av den åsikten att dagens höga inflation främst är orsakad av en under många år alltför stor utlåning av pengar vilket framförallt har drivit upp bostadspriserna vilket förstås innebär att det i nuläget kan bli ekonomiska problem om man är högt belånad med ett hus och inte klarar av de ökade kostnaderna som blir följden av inflationen.

Ett intressant inlägg om olika typer av inflation: Tre typer av inflation