Hur fördelar man 1 000 000 kr?

Några frågor som jag skulle vilja ha er åsikt om. Om man har cirka 1 000 000 kronor på sitt vanliga konto, hur mycket tycker du att man ska satsa på aktier, fonder dvs investera i annat än att de bara ligger på sparkontot med 0% ränta etc?

Min andra fråga är hur mycket man ska lägga på aktier, fonder etc per månad från lönen?

Tusen tack för din tid.

Hälsningar,
Peter

Hej!

En miljon på 0 räntekonto låter onödigt ja. Vad som rekommenderas beror lite på dina förutsättningar. Såhär har Jan skrivit om sina portföljer:

Nybörjarportföljen:

 • Passar på tidshorisonten 4 – 6 år
 • Risk är mellanhög, jag skulle bedöma den till 4 av 7
 • Den förväntade avkastningen är ca 5,5 procent per år
 • Passar oerhört väl för månadssparande och att komma igång med
Den här portföljen är en ”lagom” portfölj med en balans mellan risk och avkastning. Den kommer ge en högre avkastning än RikaTillsammans-portföljen men lägre än den globala barnportföljen.

Barnportföljen:

 • Passar på tidshorisonten 10+ år
 • Risk är hög, jag skulle bedöma den till 6 av 7
 • Den förväntade avkastningen är ca 8 procent per år
 • Passar oerhört väl för långsiktigt sparande till barn och pension
 • Den kommer dock att vara skakig och den lär tappa 50 % i värde minst 2 gånger under en 15 års period.
Det här är portföljen som har högst risk och därmed sannolikt, över tid, kommer att ge bäst avkastning. Men det är också den portfölj som kommer att svänga mest och det är inte orimligt med nedgångar på uppemot 50 % i den här portföljen. Det är dock motiverat med det långa tidsperspektivet.

RikaTillsammans-portföljen:

 • Passar på tidshorisonter från 2 år och uppåt
 • Risk är låg, jag skulle bedöma den till 3 av 7
 • Den förväntade avkastningen är ca 4,5 procent per år
 • Passar väl för att ha en positiv avkastning oavsett vad som händer på börsen
 • En väldigt komplex portfölj att sätta upp och jag rekommenderar inte den under 200 000 kr.
Av portföljerna på den här sidan kommer den över tid ge lägst avkastning, men målet är att den inte ska backa något enskilt år.

Man brukar säga att en tumregel är att man ska spara 10% av sin inkomst. Kan du spara mer än 10% är det självfallet bra!

Hälsningar
Elin