Investeringssparkonto för större summa medel?

Hej.

Vid det lyckosamma fallet man har möjlighet att investera en större summa pengar (5 - 10 miljoner kronor) i aktier och fonder är det smartast att lägga hela beloppet i ett investeringssparkonto eller ska man dela upp det och lägga en del i en vanlig aktiedepå också?

Tänker att det blir en tämligen rejäl schablonbeskattning av ett sådant stort värde varje gång det är dags för det.

Vad är smartast?

Hälsningar

A

Om du avser att investera det långsiktigt och ha en avkastning överstigande 3 % om året i genomsnitt så är ISK det mest lönsamma. Jag ser i princip ingen användning för en vanlig depå förutom om man ska ha mycket ränte- och obligationsfonder.