Jakten på den "ultimata" allvädersportföljen

Hej Gruff, tack för lite lugnande besked. Kör enligt nedan. Och har sedan kompletterat med 25% Lysa aktier bred 100/0

12.5% iShares $ Treasury Bond 20+
12.5% Xrtacker Eurozone Gov Bond 25+
12.5% UBS LFS Bloomberg TIPS 10+
12.5% UBS LFS Eur InflLnk 10+
12.5% Xetra Gold
12.5% Amundi Funds Vol World

4 gillningar

Hej och tack för denna fantastiska tråd!

Jag kör själv 3% VOOL som volatilitetshedge och överväger att byta till Amundi Fds Volatil Wld A USD C. 3% baserar jag bland annat på detta avsnitt Högre avkastning till lägre risk | Låt oss TänkaTillsammans - Del 1 (rikatillsammans.se)
och den case study som @AllSeasonsPortfolio gjort på sin blog Insight – How to Improve Portfolio Performance and Risk-Adjusted Return with VIX ETFs (allseasonsportfolio.eu)

Förstår jag det rätt att andelen volatilitetshedge i portföljen alltså måste ökas vid byte till fonden från Amundi för att kompensera för den lägre standardavvikelsen? Kan det då samtidigt inte vara så att blödningen i VOOL kompenseras av att den ger samma effekt trots en lägre procentandel i portföljen?

5 gillningar

Stort tack för dina synpunkter!

Att ha allt utom volatiliteten på Frejvid är, som jag skrev, en del både av målet och utmaningen. Tycker de har ett bra grundutbud, men det innebär ju tyvärr inte att det är komplett. Jag försöker uppmuntra dem att utöka utbudet med diverse förslag.

Det finns dock, såvitt jag förstått, begränsningar för kandidaterna i form av att de - åtminstone i nuläget - förutom UCITS även måste vara ackumulerande. Detta innebär att många värdepapper i form av framförallt räntor faller bort.

Har försökt hitta lite alternativ vad gäller just realräntorna som man skulle kunna föreslå. Vad tror du om exempelvis UINF och EUIN?

M9SA fanns ju tidigare på Nordnet (har en position där), men tyvärr inte längre sedan fondens KIID passerade sitt bäst-före-datum.

1 gillning

Hej!

Räntepapper med +20 år i duration är volatila i sitt tillgångsslag. Detta märks både när räntorna går upp eller ner. Med kraftig inflation har räntorna dragit iväg och då har dessa räntepapper gått ner en hel del. Dock ska dessa räntepapper på längre sikt vara mindre volatila än aktier, guld och råvaror. Det som känns lite tungt nu när räntorna går upp, bör man ha igen om (när) vi hamnar i deflation eller om räntorna skulle sjunka kraftigt igen.

1 gillning

Tack själv för dina tankar! Har läst dessa artiklar och framförallt @AllSeasonsPortfolio skriver ju alltid läsvärda inlägg. Läser även Spitznagels bok “Safe Haven” just nu för att förstå just denna del av portföljen bättre.

Min tankeprocess var just att Amundis volatilitetsfond har 5x lägre standardavvikelse än VIX, och därav borde lämplig andel egentligen vara 3 * 5 = 15%. Artemis artikel som jag diskuterar i del 2 föreslår ju till och med 21% (aktivt förvaltad) volatilitet i sin portfölj. Kände mig dock extremt obekväm med att investera så mycket i en fond jag inte helt förstår, varför jag landade på 10%.

Erkänner villigt att volatilitetskomponenten av portföljen är den del jag känner att jag förstår sämst, så där kan absolut finnas utrymme för förbättring. Hur tänker du göra när du byter till Amundi?

4 gillningar

Högst upp på önskelistan är de långa realräntefonderna UIMB och FRC4. En önskedröm vore om en motsvarande fond även hade erbjudits med SEK-hedge, men det är nog osannolikt.

Vad kul att du tar upp UINF och EUIN! Pratar mig gärna varm om dem, och UINF är ju med som ett rött förslag i mitt portföljdiagram. Dessa är ju inte rena realräntefonder, utan tar position i inflationsförväntningar genom att gå lång realränteobligationer (ex 10Y TIPS) och kort statsobligationer (ex 10Y Treasuries) med motsvarande löptid. Eftersom skillnaden mellan dessa alltid motsvarar marknadens bästa uppskattning av total inflation under denna period (i exemplet 10 år) blir det en ren spekulation i inflation, som står emot räntehöjningar.

Detta är min position i UINF. Köpte in mig efter coronakraschen med förväntan om stigande inflation, som en del av mina realräntor. Som grafen visar har UINF presterat mycket bättre än UIMB (ljusblå linje), på grund av att marknaden började prisa in räntehöjningar. Har dock börjat sälja av UINF till förmån för UIMB nu, då jag tror att inprisningen av räntehöjningar börjar gå till överdrift.

Förlåt, det var kanske mer info än du ville ha, men kortfattat så hade jag absolut önskat att Frejvid tar in dessa ETF:er också.

4 gillningar

Återigen tack för ett intressant och välformulerat svar!

Jag har tagit mig friheten att be Frejvid lägga till följande ETF:er om de har möjlighet:

 • Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF (M9SA) - LU0249326488
 • L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF) - IE00BF0BCP69
 • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE) - IE00BK5BQT80
 • iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (IS3R) - IE00BP3QZ825
 • iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (5MVL) - IE00BG0SKF03
 • SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (ZPRU) - IE00BSPLC520
 • SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW) - IE00BSPLC306
 • Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc (VOOL) - LU0832435464
 • Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc (EUIN) - LU1390062245
 • Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc (UINF) - LU1390062831

Med tanke på de begränsningar som jag fått höra föreligger så tror jag detta vore de sista pusselbitarna att få med för att kunna få ihop en hyfsat bra allvädersportfölj.

4 gillningar

Tack för att du delar med dig av din tankeprocess! Jag har själv försökt att hitta svaret på min fråga angående huruvida blödningen i VOOL kan kompenseras av den lägre allokeringsgraden men har ännu inte kommit fram till något konkret. Rent teoretiskt tänker jag mig i alla fall att VOOL gör sig bäst i en portfölj med hög ombalanseringsfrekvens då eventuella vinster i en orolig tid kan omfördelas till övriga innehav i portföljen och därmed minska effekten av blödningen på portföljens totalavkastning.

Jag har tittat närmare på Amundis fond och förstår det som att de jobbar med optioner och warransswappar. Det är alltså inte samma produkt som VOOL och i mitt tycke mer komplicerat. Förutom den höga förvaltningsavgiften tillkommer även en teckningsavgift på 4,5%, en konverteringsavgift på 1% och 20% per år av all avkastning för delfonden som överstiger Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 3%. Det är inget för mig. AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A USD (C) | LU0319687124 | Amundi International | Global distributor

Jag förstår det som att du använder TAIL som volatilitetskomponent i ditt backtest. Den produkten består av 85% US Treasuries, 6% TIPS och 5,5% Long Put Options. Cambria_FS_10.27.15.indd (cambriafunds.com). Det blir lite missvisande då backtestet alltså innehåller en högre grad av T-Bonds och TIPS. Om du vill hitta ett substitut till VOOL som går att använda för backtest föreslår jag istället ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY).

2 gillningar

Nu har jag läst, funderat, och testat, och kommit fram till att jag ändå tror att Amundi-fonden lämpar sig bättre än VOOL.

Blödningseffekt
Tack vare ditt fantastiska förslag till backtest (VIXY) har jag kunnat testa med historik från 2011, vilket var en klar förbättring jmf med historik från 2018 för VOOL/TAIL.

Ovanstående är den avancerade portföljen helt utan volatilitet (blå) jmf med 3% VOOL (röd, VIXY som proxy). Vi ser att både riskjusterad och total avkastning är signifikant sämre med VOOL/VIXY, pga blödningen. Under hela testperioden från 2011 gick VOOL/VIXY totalt -93%. Ombalansering har gjorts enligt tidigare regler, dvs vid relativ avvikelse 17,5%.

Ovanstående är den avancerade portföljen helt utan volatilitet (blå) jmf med 10% Amundi (röd) såsom mitt ursprungsförslag. Vi ser att både riskjusterad och total avkastning är signifikant bättre med Amundi. Amundi minskar blödningseffekten av att rulla VIX-kontrakt genom att exponera sig för fler tillgångsslag, och både stigande och minskande volatilitet, utifrån marknadsläget. Detta är mer likt den “aktiva volatilitet” som åsyftas i Artemis artikel i del 2.

Hur har jag simulerat Amundi?
Efter att ha läst dina tankar och lusläst fondfaktabladet slogs jag av att en bra proxy bör vara VIX-index + riskfri ränta. Detta eftersom fondens jämförelseindex är den riskfria räntan + 3%, och majoriteten av fondens tillgångar (som inte behövs för volatilitetsexponeringen) investerar de i korta räntetillgångar. För de 10% Amundi som jag har i portföljen har jag alltså simulerat med 2% VIX-index och 8% riskfri ränta. Denna proportion eftersom Amundi är 5x mindre volatil än VIX.

Nej, jag använde 100% VIX-index i mina tidigare backtests. Detta överskattar alltså effekten av volatiliten rejält, vilket jag försöker vara tydlig med i del 3, men jag hade kunnat vara ännu tydligare.

Förvaltningsavgifter för Amundi?
Precis som du skriver listas flera avgifter i faktabladet:

 • Förvaltningsavgift: 1,45%
 • Resultatbaserad avgift: 20% av den del som överstiger riskfri ränta + 3%-enheter. Detta låter mycket, men man ska komma ihåg att fonden oftast inte överpresterat denna jämförelse historiskt. Dessutom står det att fonden inte tog ut någon avgift 2020, trots att fonden då presterade ett resultat på +23,8%?! Denna avgift nämns inte heller alls på Avanzas sammanställning, som brukar vara tillförlitlig. Väldigt förvirrande.
 • Teckningsavgift 4,5% samt konverteringsavgift 1%. Detta ska alltså vara avgiften för att köpa respektive sälja fonden. Det står dock i faktabladet att detta är maximibelopp, att man kan betala lägre, och att man kan få reda på avgiften från sin finansiella rådgivare. På Avanza står det 0,32% i transaktionsavgifter. Nordnet tar ingen avgift:

Sammanfattat blir avgiften absolut hög, men inte så hög att VOOL skulle prestera bättre. Även om vi räknar HÖGT med en årlig avgift på 3% för Amundi, kommer det alltså kosta den årliga portföljavkastningen 0,3% (eftersom 10% av portföljen är investerad). Drar vi av 0,3% från CAGR från den andra tabellen ovan kommer den fortfarande att överprestera.

Varför använder @AllSeasonsPortfolio VOOL?

Utifrån graferna i artikeln på bloggen tolkar jag att backtestingen varit begränsad på samma sätt som jag var, med enbart data från 2018 för VOOL. Då volatilitet presterat väldigt bra sedan 2018 har inte blödningseffekten varit tydlig i backtests. Rätta mig gärna om jag tolkat fel här!

Hur presterar den avancerade portföljen i längre backtests med den nya proxyn för Amundi?

Här är den avancerade portföljen jämfört med Permanent portfolio/RikaTillsammans, Golden Butterfly, och S&P500. Vi ser att den avancerade portföljen har bäst riskjusterad avkastning med CAGR 8,42% och Sortino ratio 1,82. Detta är alltså en mycket mera rimlig uppskattning än tidigare siffror i del 3 på CAGR 10,32%, Sortino ratio 2,29. Del 3 är nu uppdaterad.

Vill verkligen säga stort tack @msterverk, för dina inspirerande kommentarer och tipset om VIXY.

6 gillningar

En kort inflikning:

Här är det viktigt att poängtera att min VIX exposure inte är buy-and-hold. Med en passiv strategi håller jag med om att Amundi-fonden är att föredra (20% av mitt PPM-sparande är f.n. i den fonden med en enkel replikering av dragon portfolio).

Rörande VOOL, handlar jag den här betydligt mer aktivt då jag skalar denna upp och ned beroende på rörelserna för front-månaderna för VIX-futureskontrakten. Syftet med detta är just att undvika de negativa effekterna från urholkningen.

Off topic: följer tråden, men har av olika anledningar inte hunnit delta själv i någon vidare utsträckning de senaste månaderna.

5 gillningar

Tack för ytterligare ett klargörande inlägg! Det är verkligen tacksamt att få ta del av dina backtester som ger svart på vitt vad som funkat åtminstone historiskt! Jag håller med om att VOOL inte är lämpligt för att hålla under en längre tidsperiod, även om jag också handlar den mer aktivt. Håller den på minst 3% men kapar topparna om den sticker iväg och jag bedömer att marknadens volatilitet börjar bli mättad för stunden.

Har själv suttit större delen av min lediga tid sedan sista inlägget och försökt förstå volatilitetsdelen. Har bland annat sett George Gammons avsnitt om dragon portfolio där han och Patrick Ceresna går igenom lång volatilitet och commodity trend. Utifrån det har jag förstått det som att de rekommenderade option-strategin “long straddle” för att skapa en positiv avkastning av volatilitet i både uppgång och nedgång. Om det är någon mer än jag som har svårt med att få en uppfattning av hur man skapar en hedge mot volatilitet kan jag varmt rekommendera det avsnittet där jag tycker att det förklaras väldigt pedagogiskt.

Nu har jag inte förstått om det är just den här typen av optionshandel som Amundi fonden använder sig av, men efter att ha jämfört samtliga hedgefonder på Nordnet och hur de presterade under en tre-års period med fokus på perioden februari-april 2020 har jag också kommit fram till att den verkar bäst lämpad för volatilitetsdelen. Framförallt om det är så som du beskriver att den höga teckningsavgiften i själva verket inte utnyttjas…

Kan du vara vänlig och utveckla lite mer kring anledningen till varför du har valt att komprimera guld och volatilitetsdelen i samma box? Enligt den renodlade Dragon Portfolio ska dessa två tillsammans utgöra 40% av portföljen…

Jag är väldigt tacksam för tipset med TIPS… :wink: Det hade säkert varit väldigt svårt att annars konstruera en portfölj som följer trenden i handelsvaror. Jag kände inte till att den här tillgången normalt har en spärr för hur mycket den kan gå ner i ett scenario med deflation. En fundering jag har här är om en sådan realräntefond med kortare förfallotid skulle vara bättre lämpad eftersom jag har läst att den har en starkare korrelation mot inflation, som ju är hökens ena vinge i allegorin?

3 gillningar

Fantastisk tråd!

Någon som har tickers för ETF:erna här?
12.5% LF Global Indexnära
12.5% PLUS Allabolag
12.5% iShares $ Treasury Bond 20+
12.5% Xrtacker Eurozone Gov Bond 25+
12.5% UBS LFS Bloomberg TIPS 10+
12.5% UBS LFS Eur InflLnk 10+
12.5% Xetra Gold
12.5% Amundi Funds Vol World

2 gillningar

Kör ni samtliga delar i ISK eller lägger ni vissa utanför?

Tickers i fetstil nedan. Övriga är vanliga fonder, dvs saknar tickers.

12.5% LF Global Indexnära
12.5% PLUS Allabolag
12.5% iShares $ Treasury Bond 20+ - IS04
12.5% Xrtacker Eurozone Gov Bond 25+ - DBXG
12.5% UBS LFS Bloomberg TIPS 10+ - UIMB
12.5% UBS LFS Eur InflLnk 10+ - INFL10
12.5% Xetra Gold - 4GLD
12.5% Amundi Funds Vol World

2 gillningar

@Zino
Jag har letat i tråden men jag kan inte hitta en sammanställning av vad för ETF:er och fonder du kör idag i den avancerade portföljen? Bara den tänkte målfördelningen inom varje tillgångslag.
Är det något du skulle vilja dela med dig av :slight_smile: ?

Jag har än så länge implementerat Björkmans mellan-variantsförslag och vill nu titta på hur det skulle se ut om jag körde på din.

På sikt är i så fall tanken mer att efterlikna din avancerade portfölj när jag blivit varm i kläderna med ombalansering osv och har nåt system i excel som fungerar hyffsat smidigt.

Appropå ombalansering
Jag har märkt att man kan slurpa in kursdatan i excel och på så sätt behöver jag bara hålla koll på att uppdatera antalet andelar om jag gör en insättningen och mitt excelark skriker till å säger ombalansera.

Man kan även dra in växelkurserna till USD och EUR så man kan konvertera alla tillgångar till SEK smidigt. ETFer verkar uppdateras dagligen med 15min fördröjning. Fonder verkar lagga nån dag eller två.

4 gillningar

Är du säker på att 12.5% UBS LFS Eur InflLnk 10+ - INFL10 verkligen har den tickern?

Jag får upp FRC4 som ticker för ETF:en, UBS LFS-Blmbrg Eur InflLnk10+ UCIT ETF(EUR)Ad

Båda är rätt; beror på börs. Men verkar vara FRC4 som man hittar på t.ex. Nordnet. Handlar denna via Degiro.

1 gillning

okej, inget ska vara solkart i den här världen tydligen :smiley:

Jag har ställt en fråga till Nordnet support angående om volatilitetsfonden Amundi Fds Volatil Wld A USD C i dagsläget tar ut en teckningsavgift. Svaret var att jag inte kommer belastas av någon eventuell köp/sälj-avgift kopplat till fonden.

Angående Commodity trend är jag rätt sugen på att dela upp investeringen i dessa fonder:
Lynx
SEB Asset Selection C SEK - Lux
Atlant Edge

Lynx och SEB Asset Selection Klassificeras på Nordnet som modellbaserad terminshandel medan Atlant Edge klassificeras som Global Makro. Inspirationen är hämtad från 1. Portfolio construction · The Dragon Portfolio (driftwoodpalace.github.io)

1 gillning

Kan ju återkoppla med hur min portfölj blev till slut också.

15 % xetra gold
15 % danske globala realräntor
70 % Vanguard lifestrategy 40
Det ger:
Guld 15 % av portföljen
Realräntor 15 % av portföljen
Räntor 42% av portföljen
Aktier 28 % av portföljen

Gillar att ha automatisk rebalansering mellan ränta och aktier. Hade föredragit 35% vardera. Men med lågt månadsparande i portföljen föredrar jag det här upplägget just nu för att hålla nere kostnader och administration.

Eventuellt lägger jag i framtiden till lite SPP global eller liknande för att billigt nå 35/35/15/15

2 gillningar