När blir räntefonder intressanta?

Hej!

De senaste åren har räntedelen av sparandet varit tämligen ointressant och har fått bestå utav pengar på sparkonto med symbolisk ränta.

Den senaste månadernas prat om inflation och räntehöjningar har väckt mitt intresse för räntefonder men jag har några funderingar som jag hoppas att någon kunnig har svar på.

Vid nollränta har den förväntade avkastning på en räntefond varit väldigt låg. Den blir ännu lägre så länge räntorna stiger. Men vad händer när räntorna har stigit och lagt sig på en högre nivå? De lite längre räntorna har ju redan stigit en del vilket har gjort att AMF räntefond lång har tappat ca 6% i år. Men vad är rimligt att förvänta sig framgent?

3 gillningar