Nyemission

Om en indexfond äger ett bolag som gör nyemission, vad händer då?

Använder man inflöden för att delta eller deltar man inte alls?

Fondens agerande beror på hur bolaget utvecklas i förhållande till index. Deltar man ej i emissionen säljer man helt enkelt teckningsrätterna.

Tack