Om kategorin "Investeringsstrategier"

Här diskuterar vi olika typer av strategier; allt från buy-and-hold, investmentbolag, ny teknik etc.

Gärna utifrån de fyra frågorna för att utvärdera en strategi:

  1. Vad är tesen som strategin bygger?
  2. Stödjer historisk data tesen?
  3. Finns det en teoretiskt förklaring?
  4. Kommer strategin hålla framgent?