Pensionsspara enl. ”Rika Tillsammans” el ”Globala Barnfonderna”

Kvinna 53 år. Först senare åren en bra lön (nuv 52 000 kr)

I PPM har jag AP7 Såfa. Valt att lägga tidigare inbetald tjänstepension (ca 70 000 kr) enl upplägg ”aggresiva portföljen” om 40 % globala indexfonder, 30 % Sverige indexfonder o rest 30% tillväxt. De kommande inbetalningarna är begränsade pga kollektivavtal inom KAP-KL där jag valt en mer försiktig AMF entrelösning som ju ändrar fördelning fond/räntor efter hand som åldern ökar. Har också ett litet sparande i Avanza ISK om 600 kr i Avanza Auto 5 som är en medelaggresiv portfölj o kommer inom ngt år att spara ytterligare i ISK. Min stora fundering o fråga är att jag har en tidigare inbetald pensionsförsäkring SEB Trygg Liv om ca 280 000 kr som idag bara ligger o skvalpar… Som jag förstått det skulle jag kunna ”flytta över” dessa pengar till ett ISK hos ex Nordnet o där mer aktivt jobba med pengarna. Frågan är då hur man skall investera dessa. Enl ”Rika Tillsammans” el ”Globala Barnportföljen”. Tidsperspektivet är ca 12-15 år (är som sagt 53 år idag). Är det ngn avgift/skatt/kostnad om jag skulle föra över summan om 280 000 kr? Skulle det även kunna vara ett alternativ att göra ett upplägg om 200 000 ”Rika tillsammans” och 80 000 i annat upplägg?

På SEBs hemsida hittade jag denna info:

“Vi tar ut en administrativ kostnad på 1 000 kronor för varje försäkring som flyttas. Är det en fondförsäkring som ska flyttas och flytten görs under de fem första åren från det att försäkringen tecknades kan en rörlig avgift, motsvarande den avtalade återköpsavgiften, tillkomma. Även för traditionella försäkringar tillkommer en rörlig avgift, men den varierar beroende på försäkringens utformning och när den är tecknad. För avtalspensionsförsäkringar gäller särskilda regler som bestäms av arbetsmarknadens parter, beroende på avtalsområde.”

samt

“Vi har ingen uppsägningstid vid flyttar från SEB. Flyttdagen brukar dock bestämmas till cirka tre månader fram i tiden, eftersom det är viktigt att både du som kund och vi som försäkringsbolag vet när försäkringen upphör att gälla på grund av flytten. Som kund kan du behöva tid för att skaffa ett nytt tillräckligt bra försäkringsskydd hos en annan försäkringsgivare. Om du vill flytta så snart som möjligt, kommer vi att genomföra flytten så snart de nödvändiga handlingarna har kommit in till oss.”

Om du går in på https://www.nordnet.se/tjanster/pension/flytta-pension.html kan du få hjälp att flytta pensionssparandet. Deras kundtjänst brukar också vara väldigt trevlig och hjälpsam om du vill ha hjälp. Det kan ta tid att flytta men det tenderar också bli mer gynnsamt för dig som sparare.

Om RikaTillsammansportföljen eller Barnportföljen passar bäst beror lite på hur du tänker kring risk och avkastning. Detta skriver Jan om Barnportföljen:

 • Passar på tidshorisonten 10+ år
 • Risk är hög, jag skulle bedöma den till 6 av 7
 • Den förväntade avkastningen är ca 8 procent per år
 • Passar oerhört väl för långsiktigt sparande till barn och pension
 • Den kommer dock att vara skakig och den lär tappa 50 % i värde minst 2 gånger under en 15 års period.

  Info om RikaTillsammans:


 • Passar på tidshorisonter från 2 år och uppåt

 • Risk är låg, jag skulle bedöma den till 3 av 7

 • Den förväntade avkastningen är ca 4,5 procent per år

 • Passar väl för att ha en positiv avkastning oavsett vad som händer på börsen

 • En väldigt komplex portfölj att sätta upp och jag rekommenderar inte den under 200 000 kr.

  De är alltså ganska olika och det är främst Barnportöljen som passar till pensionssparandet. Vill man dock ha en annan taktik och vara betydligt försiktigare samt börja med en större summa så är RikaTillsammans ett intressant alternativ.

  Vänligen
  Elin