Räntor att komplettera en faktorbaserad portfölj

Jag har läst flertalet trådar här på forumet om faktorbaserade portföljer:

för att nämna några :slight_smile:

Har nog landat i att öppna konto hos SHB för att kunna investera i Dimensional World Equity.

  • Men vad är rekommendationen av räntor till en sådan aktieportfölj?
  • 60/40 aktier räntor där de 40% räntorna består av AMF mix?
  • Tillför guld något eller sänker det bara förväntad riskjusterad avkastning?

Vet att det finns många smarta personer på detta ämne, jag vill höra era tankar!

2 gillningar

Valet av räntefonder till en faktorportfölj bör inte skilja sig från en marknadsviktad portfölj, eftersom det är aktier oavsett, med ungefär samma makroekonomiska känslighet vad gäller tillväxt och inflation.

Möjligen hade jag minskat lite på defensiva tillgångsslag om jag hade en stor andel minvol-aktier i min portfölj, men så är inte fallet i Dimensional World Equity.

För specifika val av räntefonder bör du först definiera syftet med räntedelen. Är syftet att höja portföljens riskjusterade avkastning och minska volatilitet så är räntor med låg kreditrisk och lång duration bäst, alltså långa statsobligationer. Se denna tråd:

Beträffande guld så finns det bra argument för båda sidor och spretande åsikter på forumet. Det finns många bra inlägg både för och emot i denna tråd, om du vill bilda dig en egen uppfattning:

AMF mix finns tyvärr inte hos SHB, hade varit ett bra alternativ dock. Själv använder jag 100% AMF Lång till att komplettera DFA, är en svensk billig total bond market fond som bör lämpa sig väl till att komplettera med. Är väldigt likt hur RR bygger sina modellportföljer med en kanadensisk total market ETF: ZAG.

Finns dock några fler intressanta alternativ hos SHB som man kan överväga att mixa in beroende på hur man är lagd:
Lynx Dynamic
Captor Iris
Storebrand Obligation
Xetra gold (måste dock köpas med hjälp av deras kontor, konstigt nog)
(Bara gudarna vet vad som kommer ge bäst resultat)

Är syftet att bygga en portfölj som täcker upp mot 5faktormodellen och där tillgångarna ska vara så lågt korrelerade med varandra? Där varje faktorer ska avkasta vid olika tillfällen i konjunktucykeln?
Ok, gör då som de andra säger!

Många räntefonder tillför volatilitet, men avkastar bra vid vissa specifika tillfällen när vissa faktorer skapar förutsättningar.

Eller, är syftet att enbart att minska volatilitet?

Tankeexperiment
Tänk dig att du har en 60/40 portfölj men istället för räntefonder har du 40% cash, då minskar du portföljens volatilitet med 40%. (Och minskar avkastningen med 40%).

Ersätter du cash med en kort stabil räntefond (typ Simplicity Likviditet) kommer du inte tillföra särskilt mycket volatilitet, men du får ändå ränta.

Jag har inte bestämt mig vilken tankemodell som är bäst så jag har både Nordnet One Försiktig (troligen med genomtänkt ränteportfölj) och Simplicity Likviditet.

1 gillning

Blir det inte rätt då volativt med ändrade räntor och oklara handlingar från stadsbanker?
Och Räntor frös ju inne pga Coronakrashen tillochmed.

Det känns som om räntor tillför risk, men inte mycket mer avkastning än bankkonton med 3+% ränta.

De flesta räntefonder bidrar med ganska mycket mer volatilitet än att bara ha cash på ett bankkonto, men en väldigt kort räntefond i samma valuta som depån, det är nästan likställt med cash. Men man får lite ränta oxå.

1 gillning