Saknar underkategorin Övrigt i kategorin Övrigt

Hej!

Jag jobbar hårt för att läsa ikapp flera års inlägg på forumet… :grimacing::joy: …och lär mig jättemycket på vägen! :+1::slightly_smiling_face:

För att få struktur på det har jag valt att gå igenom en kategori och underkategori åt gången. Upptäckte nu att jag hade olästa inlägg i kategorin Övrigt trots att jag har gått igenom samtliga underkategorier där. :+1::grin::joy:

Jag tycker att det saknas en underkategori Övrigt för att kunna selektera de inläggen.

Eller finns det kanske något bra sätt att få upp enbart inlägg märkta Övrigt?

:joy::sunny::roll_eyes: