Sälja av från "vanlig" depå till ISK?

Hej,

Jag köpte ett litet innehav i Evolution som fortfarande ligger kvar på en vanlig depå. Vilka för- nackdelar ser ni med att sälja av detta, köpa in motsvarande på ISK och ta skattesmällen direkt? Jag har dessvärre ingenting att kvitta emot om jag förstått rätt. Vid en ev. försäljning blir det ju schablonmetoden som får användas.

Min tanke är att ha kvar innehavet då jag tror på bolaget och alternativet är att låta det ligga kvar på depån (såvida inget fundamentalt förändras) och sälja av “lite i taget” när jag behöver pengarna för en framtida pension. Om kursen skulle repa sig och återigen närma sig forna nivåer borde det ju löna sig att sälja av nu? Samtidigt vet man ju inte hur skattereglerna kommer att se ut framöver för depå/ISK, hur skulle ni gjort?

Mvh

För många år sedan hade jag kapital investerat på AF.
Fonderna sparade jag långsiktigt, 10-20 års sikt.

Vid en dipp på börsen sålde jag av rubbet (med minimal skatt, minns inte om det blev noll kr), flyttade kontanterna till ett ISK, köpte aktiefonder på ISK.
Kände mig nöjd med att utnyttjat dippen för att flytta från AF till ISK.