Sammanslagning av Öhman Realobligationsfond och Öhman Realräntefond A. Dags att byta?

Så här skriver Nordnet:

Hej,

Per den 24 maj kommer det att ske en sammanslagning mellan Öhman Realobligationsfond och Öhman Realräntefond A. Önskar du sälja dina andelar kan du göra det fram till den 21 maj. Har du kvar dina andelar efter detta datum konverteras dina andelar automatiskt av Nordnet och du får nya andelar i den övertagande fonden Öhman Realräntefond A.

Tänk på att eventuella månadsspar i den överlåtande fonden upphör, vi rekommenderar dig därför att se över din sparplan.

Öhman Realobligationsfond är rekommenderad av Jan B som en del av Nybörjarportföljen. Klarar en sammanslagen fond enligt ovan att vara en fungerande del av Nybörjarportföljen eller ska man byta till något annat?

Ställde mig också denna fråga. Det är en stor skillnad i avgifterna också där Realobligationsfonden har en avgift på 0.3% jämfört med Realräntefonden på 0.74%! Vad jag läst är det även så att räntefonden är aktivt förvaltad till skillnad mot obligationsfonden.

Ja, bara det faktum innebär försäljning för min del, men fråga är vad man ska köpa istället?

Ett bra fond som är ett skydd mot inflation är FRN fonder ex.Nordeas fond som har en avgift på 0,25pr.

Jag har ersatt Öhman Realobligationafond med AMF Räntefond Lång, då både är långa räntefonder. Den kan även ersättas med Spiltan Räntefond Sverige, som visserligen är en kort röntefond men presterat bra historiskt.

 

Kan tänka snett och tar gladeligen emot andra tankar.

SPP Obligationsfond kanske är ett alternativ?

bra förslag!

Filippa: Är du nöjd med att ha ersatt Öhman fonden med SPP Obligationsfond?

Hade varit najs med ett svar från Jan B i egen hög person med tanke på att det är en ganska ny rekommendation från honom.

Håller med! Hoppas Jan tar upp detta. Har precis startat igång både Globala Barnportföljen och Nybörjarportföljen

Vad blir den nya avgiften?

Hej. Har precis som ni andra också uppmärksammat att Öhmanobligationsfond slås samman och att avgiften höjs till 0,7% vilket, enligt min uppfattning, är en för hög avgift för en fond som förmodat har en utveckling lägre än 1% per år.

Sökte på nordnet och “obilagation” och fann två tänkbara alternativ.

  • SPP Obligationsfond, avgift 0,2% som "Filippa" redan uppmärksammat
  • Handelsbanken Euro Obligation, avgift 0,6% som frångår SEK men har haft en historiskt bättre utveckling än Splitan och Öhman
Är nyfiken på era synpunkter och särskilt på vad Jan B kan tillföra diskussionen.

Avslutningsvis vill jag passa på och tacka Jan Bolmensson för hand utmärka engagemang och förmåga att förklara ekonomi för mig som gemene man. Tänk om man fått lära sig det man lärt sig via rikatillsammans i högstadiet och möjligheterna man haft idag med den kunskapen i bagaget!

Ställde frågan till Avanza då det framstod i deras meddelande som att övergången inte skulle innebära någon förändring för mig som kund, inväntar svar. Även jag tacksam för bloggen!

Fick detta svar av Jan efter att ha kommenterat på hans senaste inlägg:

"Jag har duckat frågan lite för att jag har inget toppenbra svar och de jag pratat med är också lite frågande. Så här fick jag svaret från en bekant:

”Vi utvärderar alternativ internt just nu, har inget konkret tips. Näst billigaste alternativet verkar vara SHBs aktiva fond, men den känns inte som något jag skulle rekommendera med helt odelad entusiasm (något dyr med 0,4% i årlig avgift). Nyckelfrågan är om värdet av inflationsskyddet överstiger nyttan av kostnadsökningen. Vi lutar just nu åt att det nog är så. Annars kan man helt enkelt strunta i den under-tillgångsklassen.”
Jag återkommer så fort jag vet något mer. Som det är nu så behåller jag den i portföljerna i alla fall."

Det är inget svar riktigt, men det är iaf något.

Hej,

eftersom jag pratade om den här fonden när jag var med i Jans pod känns det motiverat att kommentera detta.

Att Öhman gör detta tycker jag är olyckligt och det är ingenting jag ens anade var på gång vid intervjun.

I grunden finns mycket som talar för att det är en bra idé att ha lite realobligationer i sin portfölj. De skiljer sig från vanliga, “nominella”, obligationer genom att kupongerna justeras i takt med inflationen. Samtidigt har de lika låg risk som svenska statsobligationer. De här egenskaperna gör att de bidrar till diversifiering i en portfölj, genom att de till skillnad mot vanliga obligationer - och aktier - utvecklas starkt i lägen där inflationen blir oväntat hög. De är lite av en förbisedd tillgångsklass i Sverige, framför allt bland småsparare, men de är populära på andra ställen (t ex i USA där de är kända som TIPS - Treasury Inflation Protected Securities).

Att ha en del av en långsiktig ränteexponering i Öhmans Realobligationsfond har varit en no-brainer för mig. Den har varit unik i sitt segment på den svenska marknaden i och med att den inte varit aktivt förvaltad. Samtidigt har den haft lägst avgift på marknaden. Båda dessa fördelar försvinner nu.

Och vad ska man då göra?

Till att börja med - detta är inte ett beslut som måste fattas omedelbart. Avgiften dras med 1/365 varje dag, så om fondbytet dröjer en månad efter sammanslagningen kommer detta att slå med cirka 0,002% på portföljavkastningen om man skulle ha så mycket som 10% i realobligationer. Så man behöver inte panikera.

Det är med all sannolikhet inte heller ett livsavgörande beslut om man överhuvudtaget har realobligationsfonder eller inte i portföljen. Det går utmärkt att klara sig utan dem. Till exempel är den övergripande fördelningen mellan aktier och räntor och utformningen av aktieportföljen båda klart viktigare beslut som det är mycket mer motiverat att lägga tid och energi på.

Med det sagt så finns det i princip tre vägar framåt. Att sitta kvar i Öhmans fond, att byta till en annan realobligationsfond eller att inte äga realobligationer.

Att sitta kvar i just Öhmans fond ser jag ingen särskild anledning till. De hävdar att de har en skicklig aktiv förvaltning. Men det gör alla aktiva förvaltare. Och det existerar inget pålitligt sätt att förutsäga om en aktiv förvaltare kommer att gå bra eller dåligt i framtiden.

Vill man ersätta fonden med en annan realobligationsfond är urvalet rätt skralt. Det finns några som har en lägre avgift än Öhmanfonden, dock inte markant lägre, men över en längre tidsperiod växer förstås skillnaden och det bör absolut vägas in i beslutet. Samtliga är tyvärr aktivt förvaltade, men man ska inte överskatta hur mycket en aktiv ränteförvaltare kan åstadkomma (eller ställa till med) – skillnaderna i utveckling för olika aktivt förvaltade räntefonder är mycket mindre än på aktiesidan. Att fonden är aktivt förvaltad kommer därmed förmodligen inte att betyda särskilt mycket i praktiken.

Det enklaste alternativet är att bortse från realobligationer. Då kan realobligationsfonden ersättas med vanliga, billigare räntefonder. Men man tappar då den diversifiering som investeringen skulle ha gett i tider av stigande inflation.

Någon nämnde FRN-fonder som en möjlig ersättare, de är inte riktigt jämförbara i och med att de dels har en kortare duration/löptid och dels har väsentligt högre kreditrisk, vilket medför att de får en högre samvariation med aktiemarknaderna (vilket är en dålig egenskap hos en ränteprodukt).

Nyckelfrågan är nog om det viktigaste för dig som investerare är att eftersträva diversifiering eller så låga avgifter som möjligt. Mår du bäst av att ha en portfölj med lägsta möjliga avgift är det förmodligen rätt att inte äga realobligationer. Vill du känna att du har maximal diversifiering är det förmodligen motiverat att även i fortsättningen ha en liten del av din ränteportfölj i realobligationer, även om det nu är något dyrare än tidigare. Jag lutar själv åt det senare. Tycker inte kostnaden blir dramatisk sett i ett portföljperspektiv - för en investerare med 10% av sin portfölj i Öhmans fond blir den förväntade påverkan på avkastningen (dvs kostnadsskillnaden) vid byte till den näst billigaste fonden (som kostar 0,4%) cirka 0,015% årligen för hela portföljen.

Tack för ett mycket bra svar Henrik!

Hej. Finns det någon ersättare till Öhman realobligationsfonden som ligger i nybörjarportföljen? Kan inte börja spara enligt mallen utan den…