Spp Global plus a miljöfokus

Hur mycket bättre är indexfonden spp global plus a än Länsförsäkringar global indexnära ur miljösynpunkt?

Hej,

Lättast att lära sig om vad fonder har för exponering och jämföra fonder är att använda sig av morningstar.se, där hittar du beskrivning av fonden och vad den innehar samt vilket index den följer.

För att du själv ska få en bredare förståelse för hur exponeringen ser ut så får du gärna jämföra själv på deras hemsida:

SPP global plus A

Länsförsäkringar Global Indexnära

Skulle säga att det är svårt att säga direkt vad som är bra ur en miljösynpunkt genom ägande av aktier då man egentligen inte hjälper bolaget genom att äga aktier i bolaget i sig, utan det är om väl bolaget behöver ta in pengar på något sätt som man kan bli en bidragande faktor till deras finansiering. Även så finns det en tudelning av vad som är miljöinriktning och inte, allt verkar få en ”ESG-stämpel” nu så länge man jobbar med miljömål🤷🏻‍♂️

1 gillning