Vad göra med IPS?

Har en IPS på drygt 32000, förstått att man kan ta ut pengarna i förtid.För och nackdelar?Är det bättre att ta ut och sätta in på isk? Allt mitt sparande är långsiktigt.

Är det en fondförsäkring där du kan placera om dyra fonder till billiga indexfonder, så kanske det bästa är att ligga kvar. Är det en tradionell försäkring hade jag nog plockat ut

Ligger du över brytpunkten för statlig skatt kostar det dig dryga 50 procent i skatt, annars cirka 30 procent. Skatt kommer du aldrig undan, eftersom du fick skatteavdrag är du satte in pengarna. Är du nära pension, där du efter pension kommer att ligga under brytpunkten, bör du kanske avvakta och sedan lyfta dem så snabbt som möjligt.

Som synes inget självklart svar på din fråga.