Vad händer med utdelningen när en aktie ingår i en fond?

Hej! Jag äger bla Spiltan aktiefond investmentbolag. Där ingår ju aktier som har utdelning. Vad händer med denna utdelningen? Får jag den trots att jag inte äger aktien för sig?

Den återinvesteras direkt i fonden.

Pengarna stannar inom fonden och fondförvaltaren bestämmer hur de ska investeras. I en indexfond kommer pengarna normalt återinvesteras i samma aktier.

Eftersom utdelningen aldrig lämnar fonden så är det “dina” pengar hela tiden. Den räknas in i värdet på dina fondandelar.