Hur beskattas utdelningen i en svensk fond?

Hej!

Jag väger för och nackdelar mellan att äga ett gäng svenska investmentbolag direkt mot att göra det enkelt för sig och köpa en fond som exempelvis spiltan aktiefond investmentbolag.

Jag undrar vad som händer med utdelningen. Om jag äger aktierna på ett ISK så slipper jag skatta på utdelningen med vad gäller för fonden? Behöver spiltan betala skatt på utdelningen innan de återinvesterar den?

Spiltan aktiefond investmentbolag lämnar ingen utdelning. Det är omöjligt att du äger aktierna på en fond, du äger en andelar av en fond. Det är fondbolag som äger aktierna.

https://www.spiltanfonder.se/upl/files/165476/fondbestammelser.pdf

 

du äger andelar av en fond

Du missförstod mig nog. Jag vet att fonden inte lämnar någon utdelningen till sina andelsägare. Fondens innehav lämnar dock utdelningen. Jag undrar hur spiltan skattar för den utdelningen innan den återinvesteras.